wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

Privacy

Door deze site te gebruiken bent u via een tweetal gegevens (semi) identificeerbaar.

  • Een IPadres
  • Een emailadres.  Het staat vrij een nietwerkend of niet bestaand emailadres in te vullen.
  • Derden krijgen geen inzicht in de verstrekte gegevens.
  • Gegevens worden nimmer voor commerciële activiteiten gebruikt.