wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

4 – Nieuw onderzoek Politie (dec. 2010 – aug. 2011)

Gezien de achtergrond informatie dat de ambtelijke molens niet de snelste zijn wachten we af tot het OM en de politie in Hoorn weer de zaken opgepakt hebben. De rechtbank in Amsterdam meld desgevraagd dat het soms wel tot zes weken kan duren voor het OM dan wel de politie resultaat hebben. We wachten af en besluiten dan rond januari 2011 eens te gaan polsen hoe de zaken er voor staan.

Maar dan is mijn makelaar sneller. Via omwegen is hij geattendeerd op het bestaan van, onder andere, deze site. En dat die beter scoren dan bijvoorbeeld zijn LinkedIn profiel steekt schijnbaar. Hij gaat naar de politie en doet aangifte van smaad en laster.

Januari 2011 – Aangifte laster tegen mij en OM is dossier kwijt.

Op 5 januari krijg ik een brief van de advocaat van X., hij kan zich niet vinden in de beschreven zaken op internet. Dat X. als een onbetrouwbaar persoon wordt neergezet steekt ‘m nogal en met name het feit dat door vermeende Google manipulaties deze site eerder naar voren komt dan zijn eigen site of LinkedIn is tegen het zere been. De advocaat sommeert om per direct, maar toch binnen 3 dagen er voor te zorgen dat de verwijzingen naar X. Worden verwijderd.

In overleg met mijn advocaat en het juridisch team besluiten we in eerste instantie gehoor te geven aan die sommatie. Met de website beheerder van de andere sites wordt in overleg de naam van X. verwijderd.

Omdat ik sinds oktober niets meer gehoord heb neem ik op 25 januari contact op met het OM in Haarlem. Na wat navragen en zoeken zal ik worden teruggebeld. Dat laat echter op zich wachten en zodoende is er na een tweede bel sessie ineens paniek bij het OM.

Nadat er omstandig een halfwas excuus over een ‘zoek geraakt’ dossier is gegeven gaat men nu met gezwinde spoed aan de slag. Van de betrokken OM medewerker krijg ik alle contact gegevens. Het is de verwachting dat medio mei / juni 2011 X. voor een zitting wordt opgeroepen in de rechtbank. Ze stellen alles in het werk om de politie Hoorn deze zaak op te laten pakken, zeker nu sinds oktober er met het dossier niets meer lijkt te zijn gedaan.

Februari 2011 -Onverwachte meevaller.

Vanaf de politie Hoorn komt er een ‘uitnodiging verhoor’ mijn kant op. De aangifte van X. tegen mij is in het systeem opgenomen en op 17 februari wordt ik gehoord als verdachte inzake belediging en laster. Tot mijn verbazing is het grootste deel van het verhoor gericht op een blog en niet op deze site.

Ook wordt gevraagd waarom ik zo stellig overtuigd ben van de schuld van X. aan de ontstane situatie. Mijn reactie daarop wordt meegenomen in de verklaring. Ook geef ik aan dat als uit bewijs blijkt dat ik volslagen de plank heb mis geslagen en hij inderdaad niets maar dan ook niets met deze zaak heeft te maken en slechts een erg rottige service heeft geleverd ik meteen dit op deze site en alle sites die noodzakelijk worden geacht een soort van Mea Culpa zal neerzetten en me actief zal inzetten om zijn naam en goede eer te herstellen. Dat aanbod staat overigens tot op dit moment nog steeds.

Gezien de houding van X. en diens advocaat echter blijf ik toch sterk het vermoeden houden dat de totale onwetendheid die X. voorwend over de hennepkwekerij in mijn huis dikke krokodillen tranen zijn. Als ik na het verhoor informeer naar de status van mijn zaak (immers, deze twee zaken houden verband met elkaar en kunnen niet los van elkaar worden gezien) geeft de agent die het verhoor afnam aan dat er wel degelijk op de achtergrond stappen zijn gedaan. Sterker, in december 2010 is er op de achtergrond al informatie vergaard.

De verhorende agent verteld niet meteen wat er zoal is gedaan, dit om de dossier integriteit voor zijn collega te waarborgen. Wel krijg ik zijn naam en kan ik met hem contact opnemen.

Als ik de week erop contact opneem wil de betrokken agent een en ander in persoon bespreken en maken we een afspraak voor de 25ste februari om de zaken door te spreken.

OM en Politie – communicatie

Bij dat gesprek blijkt dat de communicatie tussen OM en politie op z’n zachtst gezegd wat langs elkaar heen is gelopen. Politie Hoorn is wel degelijk direct na de uitspraak van de rechtbank aan de slag gegaan en heeft zo links en rechts wel wat gevonden. Ook is het dossier opgeschoond, in die zin dat alle stukken netjes en geordend zijn aangebracht.

Tot mijn verbazing zijn de stukken die ik ingebracht heb (gespreksverslagen etc.) ook opgenomen en uitgewerkt. Ook zijn tegenstrijdige zaken in X.’s verklaringen en gedragingen aangetoond en voor de volgende verhoor sessie als gesprekspunt aangekaart. De enige zaken die nog moeten worden gedaan zijn de financiële achtergronden van X.’s handel en wandel doorzoeken. Daarvoor geeft de betrokken agent aan dat zijn expertise daar wat minder is, en hij daarom dus de medewerking van de financiële recherche inschakelt. Ook waarschuwt hij me dat dat even kan duren, immers banken stellen de gegevens niet zo maar ter beschikking.

Opgetogen dat er nu een vorm van voortgang is vertrek ik weer uit Hoorn en probeer nog even een buurvrouw te pakken te krijgen wat niet lukt.

Maart – April 2011

Geen voortgangsmeldingen vanuit OM / Politie. Gezien het financiële onderzoek neem ik een afwachtende houding aan.

Pagina 1 2