wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

Politie

Er is (verdenking van of ) sprake van een wietkwekerij en in dit traject kom je met de politie in aanraking.

De taak van de politie is in dit geval het achterhalen van sporen, het horen van getuigen en verdachten en hiervan beschrijvingen op te stellen.

Dat houdt dus in dat voor de politie de rol van de woningeigenaar nog niet meteen duidelijk zal zijn, en in het merendeel van de zaken zal de eigenaar dus als verdachte worden gehoord. Wees daarvan bewust. Dat houdt per definitie in dat antwoord geven niet verplicht is zonder juridische bijstand of het geven van antwoorden die de eigenaar belasten. Dit moet voor aanvang van het verhoor worden medegedeeld. Formeel heet dit de cautie aanzeggen.

De houding tijdens het verhoor, alsmede de inbreng van relevante informatie bepaald of de status van verdachte gehandhaafd blijft.

Werk mee met de politie, maar wees alert op fouten en verbanden die zij tijdens het onderzoek of verhoor naar voren halen.  Wees voorbereid om de politie indien gevraagd te voorzien van

  • correspondentie
  • contracten
  • afspraak beschrijvingen
  • financiële overzichten

Indien door de politie tijdens verhoor of onderzoek fouten worden gemaakt : leg deze vast en ga ertegen in verweer. Wees duidelijk waarom de fout zoals deze door de politie wordt gemaakt onjuist is en wat er daadwerkelijk is gebeurd.

Na enige tijd heeft de politie het onderzoek afgerond en gaan de gevonden zaken naar het Openbaar Ministerie, welke kijkt welke strafbare zaken zich hebben voorgedaan, welke gronden er zijn voor vervolging en of vervolging tot veroordeling zal leiden.

Indien vervolging tot veroordeling zal leiden zullen ze de wietteler en andere verdachten die tijdens het onderzoek in beeld zijn gekomen ter zitting dagen. (rechtsgang).

Het betreft hier een strafrectelijk onderzoek en strafrechtelijk proces. De woningeigenaar heeft hier niet veel aan, anders dan vaststelling dat de wietteler (en andere verdachten) inderdaad door veroordeling als dader geïdentificeerd is.