wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

8- OM Alkmaar & Liander – doorblunderen (nov 2011 – feb 2012)

Tijdens de voorbereidingen naar de verhuizing maak ik, omdat ik niet meer een advocaat kan betalen, gebruik van de mogelijkheid om te voegen als benadeelde in het strafproces.
Mijn advocate heeft me de juiste formulieren gestuurd en ik vul de gegevens in. Na een weekend overzichten produceren kom ik uit op een schadeclaim van ruim €109.000 euro. Daarin zit uiteraard ook de 35.000 die Liander wil hebben.

Dat hele dossier en bewijs gaat naar het OM in Alkmaar, per koerier, en wordt daar in persoon afgegeven. Kosten : €99,00
En uiteraard, je raad het al: ook dit raken ze weer kwijt.

Twee weken later krijg ik post van het OM/Slachtofferhulp. Ze willen weten of ik wil voegen in het proces. Wat???? Ik heb verdorie bijna 100 euro gespendeerd om dat dossier bij het OM te krijgen. Als ik na bel blijkt dat ze van niets weten. Ik stuur alle kopieën die ik heb gemaakt weer op (ondertussen snap ik hoe die IQ-loze sukkels werken, dus maak ik liever meer kopieën dan minder) en ze laten me na ontvangst weten dat het nu goed is binnen gekomen.
Sterker, zo melden ze bij navraag, ze denken dat in april 2012 mijn makelaar voor het gerecht komt. ‘Lekker, ik heb een zaak die uit de zelfde periode komt en ik mag al eerder in de rechtbank staan?” Gebruikelijk ambtenaren gezucht verduidelijkt dat alles zijn beloop moet hebben maar dat ze zicht wel kunnen voorstellen dat het erg vervelend is. Joh?

Via deze website komt er ineens wat lawaai. Twee mannen jagen me op en verzoeken om contact.
Als ik klaar ben met de verhuizing kunnen we eindelijk meer gegevens uitwisselen en blijkt om wie het gaat. De een is een expat die in de zelfde situatie als ik zat, maar met een klein verschil: zijn kwekerij was groter, en zijn electraclaim kleiner. (Onthou dit even ;-))

De ander is een voorvechter van een serieus keurmerk voor makelaar (zie de vorige pagina waarin makelaar 2 voor 600 euro ineens geen problemen meer zag) en maakt zich kwaad over de gang van zaken die ik tot dusver heb meegemaakt.

We nemen uitgebreid contact met elkaar op en er wordt hulp aangeboden. In overleg met de helpende advocaat vragen we daarom uitstel aan voor de zitting van mij in januari. Dat uitstel wordt verleend en nu zal de zitting in eerste instantie in februari plaats vinden. Ik sta er telkens weer van te kijken hoe snel justitie in sommige gevallen kan werken en hoe retetraag andere afdelingen zijn aan de andere kant van het land.

Politie Hoorn reageert op de klacht

Ook is er inmddels een reactie van de politie Hoorn geweest. Ik heb midden november een afspraak bij de politie Hoorn, en ook dat ging natuurlijk niet zonder slag of stoot.
De eerste klacht die ik stuur wordt verwoord door de inkloppende medewerker “u heeft een klacht over de ruiming van de kwekerij in uw woning.” Indachtig het feit dat al die ambtenaren op bitneukerig level een burger mijlenver voorliggen schrijf ik weer een brief, daarbij uitbereid benadrukkend dat de ruiming an sich niet een reden voor mijn klacht is, maar dat mijn klacht zich heel duidelijk strekt tot de periode waarin de woning werd verhuurd en buren zich bij de politie meldden met klachten en vermoedens. Ik heb een klacht dat door laakbaar handelen van de politie Hoorn een hennepkwekerij langer duurde dan noodzakelijk was.

Als ik op het politiebureau in Hoorn ben vindt er een soort van déjà-vu plaats. Na een vriendelijk kopje koffie krijg ik te horen dat men niet snapt waarop ik doel. Ze hebben alles nog eens nagekeken en kunnen toch echt niets vinden. Als ik vraag waarom ze dan wel een hennepkwekerij hebben ontdekt komt het aapje uit de mouw “Een eigen agent had uit eigen waarneming het vermoeden gehad dat er een kwekerij was. Er was immers geen sneeuw op uw dak aanwezig. “

Mij zakt de broek figuurlijk af. In alle jaren daar, met alle criminaliteit, inbraken, diefstal etc. in de wijk heb ik nooit ene agent gezien, en nu net met dit, ineens een voortvarende diender? Ik geloof er geen ene flikker van, maar het punt is dat ik nu dus (als ‘beschuldigende’ partij) bij de buren uitgebreid telefoonrekeningen (als die er nog zijn) moet gaan doorspitten. Die tijd heb ik eigenlijk nie, maar ik zit wel te denken hoe ik dit moet gaan weerleggen. Bij alles is er sprake van ‘vergeten’ ‘weg’ ‘was er niet’ telkens als het mijn zaak kan benadelen. Je zou bijna denken dat OM en politie iets tegen me hebben, maar dat zal toch wel niet? Ik ben toch immers een burger met recht op veiligheid? Of zou het toch anders zitten. Maar ook hier kom ik dus nu in eerste instantie niet verder mee.

Liander doet maar wat, GGN volgt slaafs.

De tenlastenlegging voor de Lianderzaak wordt gedigitaliseerd en gaat naar Amerika voor onderzoek.

IJzersterk bewijs, plastic uit 2006 !

Al snel komt daar een reactie terug. Die €35.000 is gebaseerd op ‘vermoedens’ als je het dossier doorleest zou namelijk in maart 2006 al begonnen zijn met kweken. Dat houdt dus in dat ik een huis met een operationele kwekerij heb als ik deze in januari 2008 te koop aanbied en door 4 makelaars laat bekijken. Ik ben zo goed geweest om daarbij alles zo te verbergen dat geen van deze mannen, ook de man van Remax/Hoorn niet, dit gezien hebben. De nacalculatie vanuit Amerika levert een electraschade op van ca. € 5000 en dat is dus heel wat anders als wat door Liander wordt geclaimed.

Volgende week (jan. 2012) gaan we dus op de punten die door Liander zijn aangedragen een gefundeerd tegenargument bieden.

Na de kerst wordt ik door de NOS, ANP en de Pers benaderd om meer informatie over deze zaak te geven, zie hiervoor de sectie Media.

<<…Vorig Vervolg… >>