wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

De gevolgen

De gevolgen van een wietkwekerij in huis zijn per situatie verschillend maar in het algemeen zijn onderstaande zaken aan de orde na een inval en beslagname.

De Wietkweker

Bij een inval waarbij deze aanwezig is zal vaak aangehouden worden en een strafrechtelijk onderzoek met uiteindelijk vervolging ondergaan.  Afhankelijk van recidive, omvang, omstandigheden kan dit resulteren in een forse boete (ontneming van de winst), uit huis zetting door de verhuurder, aansprakelijkheidsstelling door verhuurder en nuts-bedrijven etc.

De gevolgen voor de wietkweker zijn dus groot, en vaak langdurig.  Als er ook nog sprake is van criminele omstandigheden (financiering, bouw en ondersteuning) zijn de dreigingen vanuit die omgeving ook nog van toepassing.

De Verhuurder / Woningbezitter

Voor de woningbezitter is de schade aan de woning het grootste probleem. De woning is vaak ondeskundig en met grote schade aangepakt, soms is er brand- en waterschade die niet door verzekeringen gedekt wordt.

Daarbij komen de kosten die eventueel voortvloeien door gedwongen verkoop van de woning bij executie van de hypotheek als de hypotheekverstrekker de hypotheek opeist, zeker als er door de hypotheekverstrekker geen formele toestemming voor de verhuur is gegeven.

Is er geen rechtsbijstands verzekerig om de kosten te verhalen dan wordt de woning bezitter door de diverse juridische hulppunten als vermogend gezien (immers, er is woning bezit) waardoor er geen subsidie op de gerechtelijke kosten is. Tevens speelt mee dat de wietkweker ook geen inkomsten (meer) heeft en geen vermogen waardoor het verhalen van deze kosten ook een probleem kan opleveren.

Voor de woningbezitter /verhuurder gaat er erg veel tijd in zitten om de zaken geordend te krijgen en  afgehandeld te krijgen.

Als daarbij ook de woningbezitter ook door de nutsbedrijven voor de geleden schades aansprakelijk wordt gesteld is het plaatje compleet.