wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

Basiszaken

Alvorens tot verhuur over te gaan denk  aan het regelen van de volgende zaken :

 • Zorg voor een rechtsbijstandsverzekering die ook verhuur dekt.
 • controleer of de verzekeringen voor opstal ed. ook van toepassing zijn bij verhuur van de woning.
 • Zorg dat alle nutsvoorzieningen zijn afgesloten of op naam van huurder komen
 • Zorg dat de meterstanden zijn vastgelegd en door huurder en verhuurder zijn geaccordeerd.
 • zorg dat er toestemming van de hypotheekverstrekker (indien van toepassing) is
 • bij hypotheek  :  zorg ervoor dat de herziening van de hypotheek bekend is, zodat een eventuele stijging van kosten door te berekenen is.
 • maak een kosten/baten analyse, om aan een reële huurprijs te komen. Neem hierbij ook de fiscale aspecten mee in de berekeningen.
 • Maak met de huurder afspraken over inspectiemogelijkheden, denk hierbij aan aangekondigde of onaangekondigde controles.  Het maakt op zich niet uit of dat wel of niet wettelijk is toegestaan. De woning wordt onder deze voorwaarde verhuurd, en beschermd zowel de huurder als verhuurder tegen wiettelen. Wil een huurder hierover geen afspraken maken dan zou verhuur nog eens goed overwogen moeten worden.
 • Verkrijg een referentie van de huurder, die door de verhuurder wordt gecontroleerd.

Nadat de verhuur tot stand is gekomen :

 • Voer controles uit bij de woning, volgens de gemaakte afspraken.
 • Verkrijg een kopie van een legitimatiebewijs van de huurder.
 • Achterhaal hoe de huurder aan inkomsten komt.
 • Verkrijg een referentie van de huurder, die door de verhuurder wordt gecontroleerd.
 • Verkrijg een bewijs van inschrijving in gemeente waar de verhuur plaats vind.
 • Verkrijg een bewijs van verzekering van de huurder.

Bovenstaande punten zijn niet zaligmakend, maar als een huurder en verhuurder ter goedertrouw de verhuur aangaan zullen beiden samen werken aan een soepel proces waarbij beiden zich kunnen vinden in de gemaakte afspraken. Als aan dat proces geen invulling of gehoor gegeven wordt kan dat een indicatie zijn dat er onregelmatigheden plaatsvinden.