wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

Nutsbedrijven

De nutsbedrijven zullen zich ook voegen in het strafrechtelijke proces  als benadeelde. Immers door diefstal van elektra of het aanpassen van de meters zijn zij slachtoffer van verduistering of diefstal.

De zaken in nederland zijn inmiddels zo gestroomlijnd dat bij het constateren van een wietplantage elektrabedrijven en politie informatie uitwisselen. Handelingen zijn pro forma waardoor er snel aangiftes gedaan worden en de nutsbedrijven zich kunnen voegen in het strafproces.

Mede door de uitwisseling van deze gegevens en andere informatie weet de politie vaak al voordat de woningbezitter hiervan kennis neemt om welke bedragen en schattingen het gaat.

Tevens zullen als contracten niet op naam van de huurders worden gezet de nutsbedrijven de woningbezitter aansprakelijk stellen voor de geleden schade en kosten, en deze trachten te verhalen. Schadeclaims van meer als € 10.000  zijn geen uitzondering.

Het is zaak deze aansprakelijkheid te betwisten. Doe dit telefonisch en schriftelijk. Men zal aansturen op betaling of deel betaling.  Door te betalen verzwakt u uw betwisting. Geef aan dat u de wietteler aansprakelijk zult stellen en dat u ze daarvan op de hoogte zult houden.  Het is zaak op goede voet met de nutsbedrijven te blijven, ook al is betaling of de vordering betwistbaar. Laat de nuts bedrijven een uitgebreide en gespecificeerde berekening op papier zetten.  Controleer deze, denk daarbij aan de daadwerkelijke huur duur, aangetroffen apparatuur etc.  De nuts bedrijven gaan van schattingen uit!