wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

3 – Beklag bij OM & Rechtbank Amsterdam (apr. 2010 – okt 2010)

In de periode tussen mijn terugkomst uit Denemarken en april 2010 moet ik naast mijn werk een aantal zaken regelen. Ik zeg de huurwoning in het midden van het land op en verhuis naar mijn ouders. Aangezien ik de kosten laag wil en moet houden gaat ca. 80% van het huisraad in een vrachtwagen naar de stort. Een aantal boeken, een deur als bureau en kleding gaat mee. Mijn woon/werk verkeer gaat van 2x10km naar 2x 100 km per dag.

Daarna richt ik me op welke stappen ik nu moet gaan maken om verder te gaan. Bij het juridisch loket vang ik bot en aangezien ik verwacht dat dit een langdurige zaak wordt zit ik wat met de handen in het haar omdat ik nog niet de kans heb gehad een serieus spaartegoed op te bouwen en dus niet meteen een advocaat in de arm kan nemen.

Dan komt er uit onverwachte hoek hulp, mede dankzij deze site die inmiddels in de lucht is. Een advocaat wil helpen, en zonder kosten. Dat neemt gezien de eerste schades die ik meld niet weg dat die kosten alsnog gemaakt gaan worden, maar de weg erheen kan al gestart worden.

April 2010

Via een brief hebben we bezwaar gemaakt tegen staken van rechtsvervolging door het OM. Daarmee wordt een zogenaamde Art. 12 procedure gestart. Daarop is de standaard ontvangst bevestiging binnen gekomen met een procedurele beschrijving.

We gaan twee partijen aansprakelijk stellen: Remax/Hoorn en X. mijn makelaar.
Remax/Hoorn is formeel aansprakelijk gesteld, maar wend deze aansprakelijkheid af door zicht te beroepen op de franchise constructie waaronder Remax zijn zaken doet. Ze reageren vlot op onze aangetekende brief. Waar ze primair aan voorbij gaan is dat ze niet voor de wiettelerij aansprakelijk worden gesteld maar voor het feit dat ze door wetenschap te hebben van de financiële situatie van hun franchisenemers cliënten van Remax aan grote risico’s blootstellen, die zich in mijn geval dan ook gemanifesteerd hebben.

Om de zaken niet op voorhand te complex te maken richten we ons in eerste instantie op de voortzetting van de Art. 12 procedure en op mijn voormalige makelaar.

X.’s vriendin Y heeft de aangetekende aansprakelijkheidsbrief ontvangen, maar zij hebben voor het verstrijken van de deadline niet gereageerd. Enige tijd na het verstrijken van de deadline is er toch een reactie. Geen persoonlijke, maar meteen een van de advocaat van X.
Zoals te verwachten viel : alles wordt uiteraard ontkend en X. valt niets te verwijten. De advocaat sluit de brief wel opmerkelijk af:

Ik heb mijn cliënt subsidiair geadviseerd om zijn voormalige aansprakelijkheids verzekering in kennis te stellen.

In overleg met mijn advocaat gaan we deze brief beantwoorden, er is inmiddels een chronologisch overzicht gemaakt waarin alle stappen en contact momenten zijn beschreven.

Tegen het einde van april wordt ik door een overbuurvrouw benaderd, zij wil een aantal zaken voor me regelen en we raken aan de praat. Zij is tijdens het buurtonderzoek niet gehoord in verband met afwezigheid. Tijdens dat gesprek komen er een aantal opmerkelijke zaken naar voren:

  • Meteen na het starten van de verhuur periode was er al een sterke verdenking van een hennepkwekerij. ’s Avonds was op straat zoemen te horen, en er was nooit iemand thuis.
  • contact via “meld misdaad anoniem” levert niets op, juist omdat zij anoniem wil blijven.
  • Meldingen bij de politie worden niet opgepakt. Let wel : deze meldingen zijn erg snel na het begin van de verhuur periode al binnen gekomen bij de politie.
  • Op een bepaald moment overweegt zij met haar partner om het eigen huis te gaan verkopen. Daarvoor komt oa. Remax/Hoorn eens langs om de mogelijkheden te bekijken. Tijdens die gesprekken stelt Remax/Hoorn voor om “als het met de verkoop niet wil vlotten kunnen we ook voor je verhuren.” Wijzend op de woning van mij is toen duidelijk gemaakt dat Remax/Hoorn en verhuur van woningen inmiddels niet zo’n beste combinatie is bij een hoop aspirant huizenverkopers in Hoorn.

Juli 2010

Voor de civielrechtelijk verhaalprocedure is alle munitie welkom en ik ontvang eind juli een goed bericht. De rechtbank Amsterdam, waar Hoorn e/o onder valt, nodigt me uit voor een verhoor in augustus.

Uit de stukken die bijgevoegd zijn bij de brief blijkt dat de OvJ van het Arrondissements-Parket Alkmaar mijn bezwaar niet zo gerechtvaardigd vindt (clicken voor grotere weergave):

sectie uit antwoord van OvJ - Diss. Alkmaar

Pagina 1 2