wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

15 – Onderhandelen met de Makelaar (april 2013- heden)

Terwijl de zaak met Nuon/Liander zijn eindpunt nadert en uiteindelijk ook bereikt loopt de zaak met de makelaar nog steeds. Na de zitting in de rechtbank wisselt hij weer van advocaat. Dat blijkt als wij in het kader van het bepalen van de schade een onderhandse oplossing willen bekijken.
De rechter had tijdens de zitting in januari naar de makelaar en diens advocaat een duidelijke opdracht gegeven “ik verwacht ook van u hierin een actieve rol.” Dat actieve is altijd een wat subjectieve interpretatie natuurlijk. Terwijl ik dit schrijf (maart 2014) kan ik voornamelijk vaststellen dat er veel wachten op zijn plaats is. Die actieve rol bestaat er zeker uit dat deze zaak nu eens aangemeld gaat worden bij de beroepsaansprakelijkheids verzekering. Tijdens de hoorzitting bleken de advocaat en makelaar niet in staat om te melden of er überhaupt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering was die dekte tijdens de werkzame periode. door het onderzoek wat ik destijds had ingesteld wist ik dat wel en meldde dat aan de rechtbank. De rechter hoorde mijn antwoord en keek naar de advocaat van de makelaar en wees deze terecht “Het lijkt mij dat u dit toch zeker dient te weten.”

Na de hoorzitting (begin 2013) en zeker nadat het tussenvonnis inzake de vrijwaring bekend is geworden waaruit blijkt dat de makelaar straks de kosten van de electra veroordeling toch echt voor zijn kiezen gaat krijgen proberen wij met de makelaar en diens advocaat contact te krijgen. Dat lukt erg slecht, en gaandeweg onstaat bij ons de indruk dat de hoornse advocaat van de makelaar eigenlijk alleen op woensdag tussen 11.00 en 11.30 uur werkt, op andere tijden zit er vaker wel dan niet de voicemail op. Het duurt extreem lang voor wij een bevesting krijgen van de advocaat van de tegenpartij dat de zaak inmiddels is aangemeld bij de beroepsaansprakelijkheids verzekering.

Uiteindelijk is er een contact en blijkt de advocaat in overleg met de verzekering de zaak aan een andere advocaat over te dragen, waarbijde onderhuidse suggestie is dat deze door de beroepsaansprakelijkheids verzekering wordt betaald.

De nieuwe advocaat is duidelijk meer doortastend en neemt contact met ons op. Na bestudering van het dossier wil hij graag op lokatie eens de zaak in ogenschouw nemen. We spreken een datum af en in augustus staan er drie mensen in de woning. Een advocaat van de makelaar, een taxateur en ik. Na een bezichtiging van ruim twee uur vertrekken we. De advocaat is wat onder de indruk van alles en ook van de duur van het hele verhaal. “We gaan het taxatie rapport afronden en dan kijken we of we er een snelle oplossing voor kunnen krijgen. Dit duurt toch al veel te lang.”

De snelle oplossing.

En die snelle oplossing is er. Althans vanuit de andere partij. Ze hebben de schade posten zoals ze destijds in het dossier zijn gebracht (een rapport van de vereniging Eigenhuis) doorgenomen en tegen het rapport van hun eigen taxateur gehouden. Op basis daarvan hebben ze een schadevoorstel gedaan. Onze schade raamden we op (ronde getallen) ca. €30.000 tot €35.000,-, hun tegenbod is €1350,- (Dertienhonderdvijftig).
Nogeens? dertienhonderdvijftig.. Ten tijde van het bod omgerekend 62 eurocent per dag….

Nadat mijn advocate en ik in overleg zijn geweest besluiten we een tegen voorstel te doen. Op basis van het rapport, de bevindingen van de tegenpartij en de huidige situatie kom ik met een vijf pagina’s tegenbod, goed geargumenteerd en een eindprijs van iets meer als €13.000.

Die valt niet in goede aarde of zoals mijn advocate het verwoorde “hij leek not amused.” Er was ook nog even sprake van het feit dat mijn huis eigenlijk een bouwval was maar dat argument is makkelijk te weerleggen. Enerzijds had de makelaar in zijn verkooprol niet gemeld dat er een bouwval te koop was, en ten tweede, als de makelaar nou in 2009 eens een wat meer meewerkende rol had aangenomen was er ruim 5 jaar later niet zo’n probleem geweest. We laten weten dat we op zich open staan voor een reel bedrag en als er over dit al zo moeilijk gedaan moet worden zullen we alle kosten die inmiddels gemaakt zijn in een tweede procedure brengen. Als een soort van reminder brengen we nog even de vrijwaringszaak naar voren “en die is al toegewezen dus dat indiceert wel wie waar staat. ”
De tegenpartij is duidelijk in de juridische wiek geschoten en reageert kortaf eind januari met een berichtje “Doe een totaal bedrag waarvoor te schikken is en we dit allemaal kunnen afsluiten.”

Ik stel eind februari een deel claim op en voeg daarbij de kosten van mijn advocaat. Van het eindbedrag schrik ik ondanks alles nog steeds. Alle kosten komen net onder de €180.000. Omdat we ons echt wel bewust zijn van dit hoge bedrag en we ook onze goede wil wil laten zien om alles nu tot een einde te brengen stel ik voor om te zakken tot €120.000, ruim 30% lager.
Dit is inmiddels doorgegeven aan de tegenpartij en zij zullen hierop nu moeten reageren.

<<…Vorig Vervolg… >>