wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

Referenties checken

Een ouderwets gebruik, referenties checken.

Vroeger hadden mensen geloofsbrieven die iets zeiden over de betrouwbaarheid en intentie van de eigenaar van de geloofsbrieven. Tegenwoordig is het minder gebruikelijk om om referenties te vragen, maar in geval van verhuur door een particulier kan het geen kwaad en behoed wellicht voor onvoorziene omstandigheden.

Mag je referenties checken ?

Ja, probleemloos. Wettelijk is er niets over gezegd of het verboden is. Als in het kader van de verhuur dit onderdeel maakt van het verhuur contract, en beide partijen zijn akkoord, zijn er geen belemmeringen

Hoe gaat het in z’n werk ?

Een referentie controleren is niets meer dan kijken wat voor huurder de toekomstige huurder is.  Het advies is om de referentie check zelf uit te voeren en bij voorkeur indien mogelijk, in persoon bij de referentie. Daarmee kan namelijk zowel over de toekomstig huurder, diens referentie en de vorige verhuurder een beeld worden gevormd.

Denk bij een referentie eens aan de volgende vragen :

  • vorige huur periode : hoe lang heeft de huurder er gewoond ?
  • relatie van verhuurder tot huurder ?
  • waarom is de huurder vertrokken (komt dit overeen met wat de huurder verteld ?)
  • welke baan heeft de huurder volgens de verhuurder ? (komt dit overeen met wat de verhuurder verteld ?)
  • betalingsgedrag
  • problemen ?
  • overlast
  • zijn er bijzondere voorvallen geweest met de huurder ?
  • omgang met andere huurders, verhuurder
  • Heeft vorige verhuurder ook referenties gecontroleerd, zo ja wat was de uitkomst ?