wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

Openbaar ministerie

Het openbaar ministerie dient als instrument om de door de politie verkregen informatie te beoordelen op een aantal punten :

  • zijn er strafbare zaken ?
  • zijn er verdachten ?
  • kan de gevonden informatie tot een rechtszaak gebracht worden met een veroordeling ?

Afhankelijk van de verkregen politie informatie zal het OM wel of niet tot vervolging overgaan.  Aangezien de woningbezitter in deze zaak vaak als betrokkene gezien wordt dient het OM informatie te verstrekken over de voortgang en besluiten die genomen worden.

Zo kan het OM mededelen dat er geen of onvoldoende overtuigend bewijs is gevonden om een rechtszaak te starten. Ook kan het OM kennis geven van vervolging en dat er dus een strafrechtelijk proces gaat plaats vinden.

Kijk voor eventuele verdere informatie op de site van het openbaar ministerie