wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

12 – Vonnis – Schikking? (Dec. 2012)

De 31ste oktober 2012 wordt door de advocaat van mijn makelaar op verzoek verschoven. Hij moest nog bepalen of er inderdaad een beroepsaansprakelijkheids verzekering was met dekking.

De 29ste oktober meld de advocaat van de makelaar zich.
Er is dekking, zo wordt alsnog bevestigd en men heeft de zaak gemeld bij de verzekeraar. Echter gezien de deze datum en de datum van het vonnis vraagt de advocaat om uitstel. Na overleg gaan we akkoord.
Ook ontvangen we een procesverbaal van de zitting waarop ook de eisvermindering van Nuon/Liander wordt vastgelegd.

Dan op 2 november volgt er informatie vanuit de rechtbank. We kunnen tot 13 november doorgeven wat welke stappen we nemen inzake de vrijwaringszaak. Voor wat bereft de zaak tussen Nuon/Liander en mij wordt eea. doorverwezen naar de rol van 12 december 2012 voor het wijzen van vonnis.

Op 13 november berichten we aan de rechtbank de informatie die we ook van de advocaat van de makelaar hebben ontvangen: er is sprake van dekking op basis van de beroepsaansprakelijkheids verzekering. We doen dit op een dusdanige wijze dat ook de makelaar bij de rechtbank zich kan verdedigen. Dit zal ongeveer twee weken in beslag nemen. Hangende die uitkomst verzoekt de advocaat van de makelaar nog een keer om uitstel van vonnis, waar we weer mee akkoord gaan, we zetten de klok weer vier weken verder.
Dan als een soort van onverwachte wending vraag de advocaat van de makelaar of we open staan voor een schikking en zo ja, voor welk bedrag.

Dat moet even overlegd worden. Na een pittige discussie tussen mijn advocate en mij komen we tot een bedrag waarvoor we zouden willen schikken. Uiteraard is het basisonderdeel van de schikking alle kosten waartoe ik veroordeeld zou worden.
We melden het bedrag en de advocaat van de makelaar trekt van leer over de hoogte van het bedrag. We houden toch voet bij stuk en laten ‘m het bedrag melden bij de verzekeraar.  Het is dan inmiddels de 20ste november. Om de druk wat op de ketel te houden zetten we een deadline in op de 22ste november.

Uiteraard is die deadline wat aan de krappe kant zodat we inderdaad voor de deadline geen bericht van de tegenpartij krijgen. Mijn advocate gaat er achter aan. De tegenpartij spartelt over de krappe tijdslijnen en dat er nog geen mogelijkheid is geweest om een en ander serieus te overleggen. Wel spreekt ie uit dat hij verwacht dat partijen te ver uit elkaar liggen om tot een schikking te komen. Grappig.. hij heeft geen tijd om zaken te regelen maar ‘weet’ / ‘vermoed’ / ‘verwacht’ dat … etc. Maar dat komt nimmer vanaf de verzekeraar. De advocaat van de makelaar verwacht de volgende week te kunnen antwoorden. Inmiddels blijkt dat voor zowel de nuon/Liander zaak een en ander op de rol staat voor 12 december. Door het uitstel wat door onze tegenpartij is gevraagd is ook onze zaak op de rol voor de 12de gezet.

Dan duurt het even, en ontstaat bij mij het gevoel dat de advocaat van de makelaar of z’n hand overspeelt heeft of dat ie voor wat dan ook tijd aan het rekken is. Op de 6de december mailt mijn advocate dat ze nog steeds geen definitief bericht heeft, behalve dan dat hij nog steeds geen tijd heeft gehad om het schikkingsvoorstel te bespreken met de verzekeraar.

De 10de december spreek ik mijn idee uit aan de advocaat :

From: Wiettelerinjehuis.nl
Sent: maandag 10 december 2012 11:41
To: ‘Advocate’
Subject: RE: nog steeds geen reactie wederpartij

Beste [snip,

Naarmate we verder gaan zit ik me steeds meer af te vragen of op dit moment de verzekeraar überhaupt wel  (voldoende) kennis heeft van deze zaak. Zoals dat daar is dat Woud als intermediair optreed en wij nog nimmer een formele bevestiging of bericht hebben gekregen, en “dat hij nog geen tijd heeft gehad” om het voorstel te bespreken doet bij mij steeds meer het idee geven dat er helemaal nog geen informatie naar de verzekeraar is gegaan, althans onvoldoende om een schikking te realiseren. Ik vind dat we op dit moment coulant genoeg zijn geweest en tot op zekere hoogte ook ondersteunend genoeg.

Daarom vind ik het niet opportuun om als er nogmaals om uitstel wordt gevraagd dit te verlenen, en gewoon  voor vonnis gaan, ongeacht de consequenties daarvan.

Met vriendelijke groet / Med venlig hilsen / Vänliga hälsningar/ Kind regards,
[snip signature]

Op basis daarvan krijgen we op 14 december bericht van de rechtbank dat voor zowel de zaak van Nuon/Liander – Wiettelerinjehuis en Wiettelerinjehuis – Makelaar  op 23 januari 2013 vonnis geveld zal worden.

We zijn nu in het 5de jaar aangekomen.

<<…Vorig Vervolg… >>