wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

Verhuur via bemiddeling / beheerder

Als zelf verhuren door bijvoorbeeld tijdgebrek of afstand tot het verhuurde te groot is kan er ook door tussenkomst van een bemiddelaar worden verhuurd.

Vaak zijn dit makelaars die de woning in portefeuille nemen, of de verhuur onderdeel laten maken van de latere verkoop van de woning. Ook nemen ze dan de beheerstaken voor hun rekening.

Voordelen :

  • kost relatief weinig tijd.
  • beheer wordt verzorgd.
  • administratie wordt door de bemiddelaar gedaan.
  • bij vertrek van de oude huurders kan de bemiddelaar voor nieuwe huurders zorgen.
  • bij meerdere verhuurbare objecten levering van een totaalpakket zonder eigen tijds investering

Nadelen :

  • huuropbrengsten worden lager door verrekening van kosten.
  • geen direct zicht op woongedrag huurders.
  • bemiddelaar kan situatie uitbuiten.
  • eventueel kosten zonder verhuur opbrengsten (bijvoorbeeld woning is tijdelijk leeg )

Als de voor en nadelen worden afgewogen tussen zelf verhuren of laten verhuren kan de keuze gemaakt worden.  Het laten verhuren ontneemt de woningeigenaar niet de mogelijkheid om controles of andere zaken uit te laten voeren. Een goede bemiddelaar zal dit snappen en ondersteunen.