wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

14 – Afronding Nuon/Liander zaak (april-november 2013)

Na de zitting in de rechtbank in Zwolle waar de deskundige van Nuon/Liander is geweest vindt er op de achtergrond nog een papieren ronde plaats. Wij stellen ons op het standpunt dat Nuon/Liander niet in staat is geweest om de eerder geroepen 5 dan wel later 3 genoemde oogsten te onderbouwen. Het enige wat eigenlijk vast staat is dat er hennep geteeld is, maar voor hoe lang cq. hoeveel is niet duidelijk. Daarbij geven we ook nog eens onze grieven tegen de eerdere stroomschattingen aan, immers de woning is niet meer dan een rijtjeswoning met een daarbij horende grootte en er kan dus niet echt sprake zijn van een grote kwekerij.

In mei 2013 is er daarom een laatste antwoord ronde na de zitting tussen ons, Nuon/Liander en de Rechtbank. Na een aantal maanden waarin de rechtbank een keer uitstel meld is er eind augustus 2013 een uitspraak. Een uitspraak die naar omstandigheden goed uitpakt voor ons. Tijdens de zitting en de ‘papieren’ ronde bleven er eigenlijk twee zaken open staan waarover Nuon/Liander en wij het niet eens waren: het verbruik per kweek en het aantal kweken. Nuon riep eerder al dat er sprake was van meerdere kweken voor een langere periode (ic. 5 stuks, va. 2006) maar bond later wat in (toen waren het er 3, va. 2008) en krijgt nu per vonnis te horen dat hun bewijs van deze bewerking niet voldoende is geweest. In het vonnis wordt Nuon/Liander opgedragen een nieuwe factuur op te stellen, op basis van één kweek (!!) die 23.899KwH zou hebben verbruikt. Nuon/Liander heeft tot 11 sept. 2013 de tijd om deze factuur op te stellen voor het eindvonnis.

We krijgen de nieuwe berekening ook toegestuurd en ondanks dat het toch nog steeds een hoop geld is valt de ‘schade’ op zich mee.
Nuon riep destijds in 2009 dat ik €34.939,07 moest betalen, nu is dat fors lager en vragen ze nog maar €9100,47. Daar zal nog e.e.a.. bij komen maar het voelt toch ook als een overwinning ten aanzien van Nuon/Liander, die ik steeds verweten heb ‘maar wat te doen en te roepen.’ Ook is met het oog op het tussenvonnis inzake de vrijwaring, waarbij de makelaar deze kosten toegewezen zal krijgen, deze schadebeperking welkom.

Eind vonnis inzake de Nuon/Liander zaak.

Op 18 november 2013 is er de uitspraak inzake de elektra rekeningen van Nuon/Liander. Zoals hiervoor al beschreven is door Nuon een nieuwe factuur opgesteld en is deze door de rechtbank bij het eindvonnis overgenomen.
Het hof in Zwolle oordeelt dat ik voor deze zaak aan Nuon/Liander een bedrag van €9100,47 moet betalen, waarbij ik ook €3554,21 dien te betalen als (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij. Die drieenhalveduizend euro is voor het grote aantal juridische handelingen, populair “de proces kosten’. Daarbovenop komt ook nog de rente berekening.

Ik kan door omstandigheden het totaal bedrag €13.679,68, ineens voldoen en kies daar dan ook voor om te voorkomen dat bij maandelijkse betalingen er veel extra ‘rente’kosten er aan blijven kleven.

Nadat ik met GGN, die deze betaling dient af te handelen, contact heb gehad en van hun de bevestiging heb gekregen dat ze niet alsnog over het vonnis in hoger beroep gaan maak ik het geld over.

GGN bevestigd per mail..

GGN bevestigd per mail..

En dan komt hier de ware aard van GGN naar voren…. Zij hebben in de hele zaak voornamelijk een dreigende houding aangenomen, zoń papiertje met van die handgeschreven teksten met uitroeptekens, het ter discussie stellen of het onderhoud aan mijn motor idd echt wel nodig is etc, en er dan boven op blijven zitten. Nu is het verhaal in hun nadeel uitgevallen en moet ik hun achter de broek aanzitten om de bevestiging te krijgen dat het geld is ontvangen. En nu is ook ineens het bevestigen op papier te veel moeite.
Ik dubbel check bij mijn advocate of een email van de juriste van GGN voldoende is als bevestiging. Ze vind dat ik te wantrouwend ben, maar het is inderdaad voldoende. Hiernaast staat de mail van GGN, da’s bewijs toch?

Hiermee is (lijkt) het verhaal van de electrarekening van nuon/liander afgerond. Na 5 jaar, veel te veel meegemaakt te hebben, oeverloze discussies, en vooral stug volhouden zijn we er ingeslaagd om het lawaai van Nuon/Liander te stuiten en is er een veel reeler beeld van de kosten gemaakt. Van 5 kweken en vooral snel €35.000 overmaken is na tegengas op basis van echte argumenten en doorvragen en een rechtbank die serieus werk van haar taak maakte er een heel ander beeld overgebleven. Geen €35.000 maar ‘slechts’ €9100 voor stroomderving.

De laatste twee alinea’s hebben een wat twijfelend karakter he?

<<…Vorig Vervolg… >>