wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

Aansprakelijk stellen

Een erg belangrijke stap is het aansprakelijk stellen van de veroorzakers van de schade.

Doe dit via een aangetekende brief, en laat indien mogelijk, deze door een advocaat opstellen.

Wees reëel in de verwachtingen.  Een wietkweker is vaak iemand die geen vaste bron van inkomsten heeft waardoor het resultaat van een aansprakelijkheidsstelling kan tegenvallen.

Bij het aansprakelijk stellen van een bemiddelaar of makelaar dient de aansprakelijkheid naar zowel de persoon als diens werkgever te gaan. Een goede makelaar heeft een aansprakelijkheidsverzekering waaronder een en ander af te handelen is.

Geef in de brief aan waarvoor de aansprakelijkheid geldt, waarom er sprake is van aansprakelijkheid en om welke bedragen het ongeveer gaat.  Geef aan dat een oplossing verwacht wordt en dat men openstaat voor een oplossing, en voor welk datum een reactie verwacht word.

Eventueel kan bij geen reactie een herinnering worden gestuurd, en worden aangegeven dat extra kosten die gemaakt moeten worden verhaald zullen worden op degene aan wie de brief gericht is.

Uiteraard zal het voorkomen dat er ondanks een vriendelijke en minder vriendelijke brieven de ontvanger stoïcijns stil blijft.  In dat geval is er geen andere optie dan de gang naar de rechtbank voor een civielrechtelijke procedure. Hieraan zijn kosten verbonden die snel kunnen oplopen. Daarom is een rechtsbijstandsverzekering aan te raden nadat vastgesteld is dat dit soort zaken ook gedekt zijn.

Na afloop van de rechtsgang, waarbij de aansprakelijkheid is toegewezen, kan de procedure van het verkrijgen van de schadebedragen beginnen. Ook hiervoor geldt dat deze vaak zullen lopen via een deurwaarder (met additionele kosten) waarbij weer rekening moet worden gehouden met de regel “van een kale kip kan je niet plukken”.

In nederland zijn gelijk hebben en gelijk krijgen twee totaal verschillende begrippen die niet altijd met elkaar verbonden zijn.