wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

Contracten

De keuze is gemaakt en de verhuur kan beginnen.  Voordat de woning daadwerkelijk bewoond kan worden moeten er eerst zaken worden veiliggesteld via contracten. Als er gekozen is voor verhuur middels een bemiddelaar of beheerder dan kan die vaak een model contract opstellen.

Denk bij het aangaan van het verhuur contract ook aan deze zaken :

 • Hoe zit het met aansprakelijkheid van schade aan de woning ?
 • Borgstelling, hoeveel en wanneer van toepassing cq. verbeurd ?
 • Welke verplichtingen heeft de huurder ten aanzien van onderhoud en veranderingen aan de woning ?
 • Bij huur achterstand, wat is de te volgen procedure voor ingebrekestelling en eventueel ontruimen, hoe zit het met de daarbij horende kosten ?
 • Vrijwaring van de woningbezitter naar nutsbedrijven en andere serviceleveranciers, behoudens de wettelijke regelingen
 • Zijn de meterstanden vastgelegd ?
 • Is er een bewijs van inschrijving in de gemeente ?

Als er gekozen wordt voor verhuur via een bemiddelaar of beheerder moet ook aan de volgende zaken gedacht worden :

 • welke zaken vallen onder de de noemer beheer ?
 • De afspraken (zoals bezoeks / controle frequentie) dienen beschreven te worden
 • Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de beheerder / bemiddelaar bij onrechtmatigheden ?
 • welke kosten dienen waarvoor ?