wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

De gevaren en valkuilen

De gebruiker van de wiet

Een vaak onbekend slachtoffer van deze wijze van kweken is de wietgebruiker zelf. Was het vroeger nog een ‘eerlijke’ teelt waarbij de kwaliteit door natuurlijke omstandigheden nog kon fluctueren, door de zeer professionele kweek van nu met alle daarbij behorende chemicaliën stijgt het gehalte onnatuurlijke stoffen in de wiet.  Juist vanwege de grote financiële belangen wordt er steeds forser gebruik gemaakt van allerlei toevoegingen om de planten zo snel mogelijk een zo groot mogelijke hoeveelheid THC te laten produceren.

Detail pH stabilisatoren

Chemicaliën

Fungicide

Zie ook deze reportage over het gebruik van bestrijdingsmiddelen: Bestrijdingsmiddelen in wiet (RTL nieuws)

De plek van de kwekerij

Door de aard van de kwekerij is het begrijpelijk dat deze niet onder normale bedrijfsvoering valt. De manier van financieren, de aanpassingen en de belangen maken dat banken, bouwbedrijven etc. zich hiermee niet willen inlaten. Dus huur van een normaal bedrijfspand en aanpassen is niet een serieuze optie. Daarom wordt vaak naar alternatieven gezocht  en die worden gevonden in huurhuizen, loodsen en recent ook in zeecontainers die eventueel onder de grond worden gebruikt. In geval van een huurhuis is het grootste probleem het aanpassen van de woning. De ramen moeten worden afgeplakt. Wanden worden doorbroken om lucht en water systemen door te leiden.

Gaten voor water doorvoer

Beluchtingsgaten

Door de luchtvochtigheid is schimmel en rot een serieus probleem, of lekkage en wateroverlast. Door het omleiden van elektra en watervoorzieningen zijn kortsluiting, wateroverlast en brand problemen die vaak ook de ontdekking van een wietkwekerij tot gevolg hebben. De schade aan de woning die op deze wijze wordt toegebracht is vaak voor rekening van de woning bezitter, zeker als deze de woning te goeder trouw verhuurd heeft. De woning is enorm in waarde gedaald en er zijn forse kosten aan herstel verbonden om de woning weer in een normaal bruikbare staat te krijgen.

Pagina 1 2