wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

10 – Strafrechtzitting tegen mijn makelaar (21 maart – 27 april)

Onwetendheid verdachte: OM wil zich niet branden?

Echter het feit dat mijn makelaar in december 2008 aan mij verzocht in verband met een brief van de NUON contact met de NUON op te nemen, en daarmee het risico liep van de ontdekking van de in de woning aanwezige hennepkwekerij overtuigde de OvJ van het feit dat mijn makelaar geen wetenschap had van de in de woning aanwezige hennepkwekerij.

Dat zowel de vermeende huurder als de makelaar door de brief van de Nuon waren gewaarschuwd en de in de woning aanwezige hennepkwekerij op voorhand hadden geruimd werd een onbesproken gelaten mogelijkheid. Immers de politie trof ten tijde van de inval een reeds volledig gerooide hennepkwekerij aan. De eerdere warmte metingen waren voor december 2008 uitgevoerd en daarna is er geen controle door de politie meer uitgevoerd.
Ondanks alle tegenstrijdigheden, toegegeven fouten, overtredingen van branche regels, en afwijkend financieel gedrag was de OvJ van mening dat vrijspraak geëist diende te worden. Het zal u niet ontgaan dat door het uitvoeren van deze strafzitting formeel gehoor is gegeven aan de uitkomst van de eerdere Art. 12 procedure bij de rechtbank Amsterdam maar dat nog steeds er een verkapt sepot door de OvJ wordt uitgesproken. Je kan niet anders concluderen dat ondanks alle overheidsconvenanten, richtlijnen etc. etc. de feitelijke afhandeling van hennepteelt nog steeds een ondergeschoven kindje is.

Strategie van de advocaat van mijn makelaar.

De advocaat van mijn makelaar volgde deze eis, en had, zo bleek tijdens zijn betoog, als strategie willen inzetten op de inmiddels zeer lange tijd die deze zaak had, en vertelde dat het hem verbaasde dat politie en OM zo lang bezig waren met het onderzoek. Derhalve zou de rechter alleen maar kunnen meegaan in de stelling dat een goede procesgang nimmer gevolgd was en domweg te lang had geduurd. Zie hier een potentiële valkuil: de afgelopen jaren ben ik bezig geweest om deze hele zaak voor alle partijen op te lossen en door alle traagheid bij justitie en OM zou dit voor een (vermeende)dader op vrijspraak kunnen uitdraaien.

Uitspraak.

De OvJ vroeg om vrijspraak; de politierechter gaf na kamerberaad aan dat hij op 4 april schriftelijk uitspraak te doen.
Inmiddels is op 27 april jl. de uitspraak van de rechtbank schriftelijk bekend gemaakt : vrijspraak wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

Dat verbaasd me niets : gedurende het hele onderzoek na de start van de art. 12 procedure heef de politie meer niets dan iets gedaan, zo bleek nadat de initiele uitspraak bekend werd gemaakt. Inmiddels was er meer ruchtbaarheid aan deze zaak gegeven en bleek ook RTV-Noord Holland interesse te tonen.

Vlak na de opnames kwam een getuige van de link tussen mijn makelaar en de hennepteler voorbij. Deze verklaarde namelijk (in verband met risico’s en bescherming wordt de tekst getypt weergegeven, een ondertekende verklaring heb ik in bezit)” Ik wil hierbij verklaren dat ik de makelaar heb gezien met de twee huurders. … Ik sprak ze aan omdat de jongste man een bekend gezicht had.” En daarbij wordt de naam genoemd van deze man, die in Hoorn en omgeving inmiddels bekend is vanwege een aantal hennepkwekerijen onder andere in de wijk “De grote Waal” in Hoorn. Frappant is weer dat desgevraagd weer blijkt dat de politie Hoorn geen verdere verklaringen in de wijk heeft opgenomen. Herinner je dat nadat in mijn woning een kwekerij is opgerold er in de twee maanden erna in een omtrek van minder als 300 meter nog 4 kwekerijen zijn gerooid. Je zou toch een meer professionele interesse van de politie verwachten in zo’n situatie.

<<…Vorig Vervolg… >>

Pagina 1 2