wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

13- Rechtbank: procedures en vonnissen en getuigen verhoor. [jan – april 2013]

Getuigenverhoor Fraude expert Nuon/Liander.

Tja,  wat moet je daarvan zeggen. Allereerst was de man wat zenuwachtig dat ie naast mij moest zitten in de rechtszaal, en op de vraag van de rechter waar hij woonde koos hij domicilie bij zijn werkgever. De rechter heeft uitgelegd dat dat niet kon, hij moest zijn echte woonplaats aangeven.  Mijn advocate en mij wat schuchter aankijkend  wordt dan niet echt enthousiast verteld waar de man woont.

Het getuigenverhoor geeft een ontluisterend inzicht op de manier van werken bij Nuon/Liander. De deskundigde had één dag van te voren te horen gekregen dat hij de volgende dag gehoord zou worden door de rechtbank over iets wat nu inmiddels vijf jaar geleden is gebeurd. En daar moet hij dan naar eer en geweten over berichten.

Zoals hij zelf al aangaf “Tja, ik ruim aan de lopende band dit soort kwekerijen, dus of ik alles nog precies weet…”  Ook vertelde hij dat het vanuit Nuon/Liander niet de bedoeling is dat hij hele dagen in de rechtbank zit en allerlei verklaringen moet afleggen he, dat kost te veel.   Ook het hebben van goed materiaal heeft geen hoge prioriteit. “Tja, er niet veel geld voor een goede camera, ik moet het hier maar mee doen. Een soort van overzichts foto’s ” antwoord hij desgevraagd aan de rechtbank.  Eerst verspreekt hij zich als hij het over ‘mijn’ kwekerij heeft “Dit was een kleine kwekerij.”  Later realiseert hij zich dat dit zijn werkgever niet erg helpt als hij zowel door de rechtbank als mijn advocate nog eens aan de tand wordt gevoeld over die genoemde grootte ‘ Nou, eigenlijk was het meer een middelgrote tot grote kwekerij.”

Het beeld wat hij schetst van de procedures is als volgt. De fraudemedewerker komt binnen, noteert wat er op type plaatjes staat aan vermogen  en beschrijft summier waar wat staat. Die info gaat naar  ‘de administratie” die dat verwerkt in een spreadsheet wat ‘getoetst is door BOOM”  En dan rolt er op basis van die invoer een bedrag cq. KWh / MWh uit.

Extra gratis tip dan : dus als je die typeplaatjes er afhaalt kan er geen vermogen worden geregistreerd, want zo meld de specialist desgevraagd “We meten dat niet na, daar is geen tijd voor natuurlijk.”

Hoewel ik denk dat deze man zijn werk naar eer en geweten heeft proberen uit te voeren blijkt dus wel dat de insteek van de electrabedrijven (of meer specifiek Nuon/Liander) zeker niet ligt in het juist bepalen van de schades. Zoals al eerder geschreven: ze roepen maar wat.  En als je daar geen tegengas op geeft betaal je al snel te veel.

Na afloop van dit verhoor wordt er een proces verbaal opgesteld wat aan alle partijen wordt gestuurd.

De volgende stappen zullen zijn : het bepalen van de juiste electraschattingen (plus bedragen), het instellen van een expertonderzoek naar de schade aan de woning en wellicht dat er dan een vonnis valt. Daarmee is nog niet gezegd dat er betaald is of gaat worden.

<<…Vorig Vervolg… >>

Pagina 1 2