wiettlerinjehuis.nl

BVO – woonfraude.nl

Bewust Toetsen ! Beter vooraf dan achteraf.

bewust huren logo

Laatste Site update

Laatste site update is geweest op

[9 maart 2014]

in deze sectie

Info: In deze update komt er een einde aan de zaak tussen Liander en mij, na betaling van een in het vonnis gesteld bedrag en starten de onderhandelingen met de tegenpartij.

3 – Beklag bij OM & Rechtbank Amsterdam (apr. 2010 – okt 2010)

Het OM, vertegenwoordigd door de advocaat-generaal, ziet toch wat hiaten in de hele gang van zaken en is het met het sepot niet eens :

Reactie OM

De rechtbank bied ons de gelegenheid om voor het verhoor het dossier in te zien, en voor midden augustus staat dit dan ook gepland.

Liander -Nuon

Liander heeft inmiddels ook in de gaten dat de ruim € 35,000 niet betaald is en stuurt een incasso specialist op me af. De man, fors van bouw, kaal hoofd, Gun’s and Roses shirtje, belt bij mijn ouders aan en nadat we kort een en ander besproken hebben inclusief de vervolg stappen gaat hij weer verder, zonder de € 35,000 die hij moest ophalen.

Uit een gesprek met het Liander kantoor, die er toch erg aan hecht dat we niet langskomen, blijkt dat ze ‘op zich wel snappen hoe het werkt’ maar houden toch vast aan de procedurele gang van zaken. Dat houdt dus in dat binnen nu en een maand (dus zeg kortheidshalve begin september) ik door de rechtbank gedaagd ga worden en uiteraard veroordeeld zal worden voor alle kosten die hierin op komen.

In overleg met mijn advocaat sturen we de net ontvangen stukken en een brief, waarin duidelijk wordt gemaakt dat er op dit moment domweg niets te halen is. En dat is letterlijk zo, ik heb op een paar boeken en een oude motor na geen enkel bezit, daarmee is het probleem dus niet op te lossen.

Augustus 2010

Liander heeft gereageerd. Eindelijk zijn de foto’s en berekeningen van de schades binnen. Ze vermelden de totale elektra schade (bestaande uit extra kosten, elektra, etc etc) op ca. €35.000 euro, en vragen vriendelijk per ommegaande te betalen.

Lezing dossier op de rechtbank

De 12de en 13de augustus : Er is een afspraak met de Griffie in Amsterdam, waar we het dossier inzien. Tijdens deze inkijk blijkt er nogal het een en ander. We zijn twee keer naar de griffie geweest, juist om met name de verklaring van X. nog eens door te nemen, gezien de uitspraken en stellingen die hij daarin laat vastleggen. Wat daarin staat is her en der verbijsterend.

X. is verhoord en beweerd (zoals de verbaliserend agent droogjes noteert “wat onaangedaan“) dat hij van niets weet, en (minstens zo belangrijk) geen schulden meer heeft, behalve zijn hypotheek.

Dat staat op zich natuurlijk in schril contrast met de eerste reactie van zijn voormalig werkgever Remax/Hoorn “In welke hoedanigheid belt u, schuldeiser?

Er is geen pv van het verhoor van Y., ondanks de aantekening van de politie dat dat nog gedaan moet worden. Ook is er tussen X., zijn zwager, een groep van bekende hennepkwekers en hennepknippers een telefoon verbinding, via een prepaid telefoon. Desondanks is daar door de politie niets mee gedaan.

Ook het feit dat X. van zowel het ID van de huurder, als contracten of meteropnames geen kopieën heeft, heeft niet tot extra onderzoek geleid. En dat terwijl X. een ruime 10 jaar ervaring heeft als makelaar en dit soort zaken bij het basiswerk horen.

‘Extra service’

Ook weet X. het te doen voorkomen dat de verhuur een soort van extra service is geweest, dat het enige wat je hem eventueel zou kunnen aanwrijven het mindere secure administratiewerk of controle is. Wat ook uit het dossier naar voren komt is dat X’s partner Y. ‘voorkomt wegens oplichting‘, waarmee haar looks en opmerking op de site van hun destijds toch een andere beschouwing krijgen. Het hele dossier ademt uit dat er wel onregelmatigheden zijn ‘maar om daar nou echt wat mee te gaan doen, tja, da’s een hoop werk.

Op 20 augustus: Hoorzitting rechtbank Amsterdam inzake het klaagschrift. In de zaal zitten de rechter, een griffier en de advocaat generaal. Nadat ze de procedures hebben uitgelegd wordt het dossier en mijn commentaar inhoudelijk behandeld. Ze stellen diverse vragen en maken opmerkingen waarop ik op basis van het dossier verweer voer.

Zo is er in het dossier van diverse zaken die ik destijds aanbracht geen aantekening of recherche onderzoek beschikbaar. De tegenstellingen tussen wat door X. aan mij verteld is, wat door de politie gevonden is en wat er door X. uiteindelijk aan de politie verklaard is kan ik toelichten, verduidelijken en ook aantonen dat een aantal zaken op z’n zachtst gezegd voor verder onderzoek vatbaar zijn. Dan na 25 minuten is het verhaal duidelijk voor de rechtbank en sluiten we af. De tegenpartij wordt vandaag ook gehoord.
Als dan alles meezit zou er over vier tot zes weken een besluit te verwachten te zijn.

Oktober 2010- uitkomst Art. 12 procedure.

Op 12 oktober is er een beschikking beklag van de beklagkamer te Amsterdam gekomen. Op de zitting op de rechtbank heb ik mijn verhaal kunnen doen en heeft X. zich laten bijstaan door zijn advocaaX. De rechtbank concludeert op basis van de verklaringen dat de officier van Justitie te Alkmaar zich moet gaan bezig houden met de vervolging van X. en diens financiële handel en wandel verder diepgaand moet onderzoeken. Met name de acceptatie van contante huurbetaling en het ineens niet meer voorhanden hebben van documentatie van de huurder zijn zaken die op z’n zachts gesteld wenkbrauwen deden fronzen. Aansluitend is dan ook opgedragen om te onderzoeken of X. als makelaar zich gehouden heeft aan de richtlijnen die voor makelaars gelden.
Een telefoongesprek met de rechtbank leert dat er grofweg in een dikke 20% de klacht gegrond verklaard wordt. Dat biedt dan wel uitzicht op het verdere vervolg.

<<…Vorig Vervolg… >>

Pagina 1 2